😏 Regexp 😏

Bắt đầu và kết thúc trong biểu thức chính quy Regular

Bắt đầu ^ và kết thúc $ giúp chúng ta rất nhiều thứ trong Regexp
js_masterRegular
Regular-Expression-trong-JavaScript.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ nói về bắt đầu ^ và kết thúc $ chuỗi trong biểu thức chính quy Regular

Bắt đầu

Bắt đầu chuỗi ^ giúp chúng ta xác định đầu chuỗi có phải là thứ chúng ta muốn hay không

  • Trận đấu /^0/
1let str = `0123456789`;
2
3let reg = /^0/;
4
5let ketQua = reg.test(str);
6
7console.log(ketQua); // true

Trong ví dụ trên mình kiểm tra chuỗi có phải bắt đầu bằng số 0 hay không.

Nếu chúng ta thay đổi đầu vào lại thì kết quả sẽ khác.

  • Trận đấu /^0/
1let str = `10123456789`; // Thêm 1 trước 0
2
3let reg = /^0/;
4
5let ketQua = reg.test(str);
6
7console.log(ketQua); // false

Ở ví dụ trên mình thay đổi đầu vào chuỗi nguồn lại thì bây giờ kết quả đã khác.

Đơn nhiên là trận đấu của chúng ta có thể phức tạp hơn nếu cần thiết.

Vì bắt đầu ^ cũng chẵng có gì khó nên mình chỉ giới thiệu vậy cho bạn hiểu thôi.

Kết thúc

Kết thúc $ giúp cho chúng ta kiểm tra xem kết thúc chuỗi có phải là thứ chúng ta muốn hay không.

  • Trận đấu /1$/
1let str = "Hồ Quang Trí 1";
2
3let reg = /1$/;
4
5let ketQua = reg.test(str);
6
7console.log(ketQua); // true

Ở ví dụ trên mình kiểm tra xem chuỗi của chúng ta có phải kết thúc bằng số 1 hay không.

Nếu chúng ta sửa lại chuỗi nguồn thì kết quả bây giờ lại khác.

  • Trận đấu /1$/
1let str = "Hồ Quang Trí 1a"; // Thêm a sau 1
2
3let reg = /1$/;
4
5let ketQua = reg.test(str);
6
7console.log(ketQua); // false

Như các bạn có thể thấy khi chúng ta thay đổi chuỗi nguồn lại thì bây giờ kết quả đã khác.

Vì kết thúc $ cũng không có gì khó nên mình chỉ giới thiệu vậy thôi.

Kết hợp với cờ m

Khi có cờ m thì bắt đầu ^ và kết thúc $ của chúng ta lên một tầm cao mới.

Ví dụ chúng ta có một danh sách url trên nhiều dòng. Chúng ta muốn lấy ra url bắt đầu bằng https và kết thúc là một số \d

  • Trận đấu /^https.+?\d$/gm
1let str = `
2https://asd/1
3http://ddd
4https://wrdwe/3
5https://dsdg
6`
7
8let reg = /^https.+?\d$/gm;
9
10let ketQua = str.match(reg);
11
12console.log(ketQua); // ['https://asd/1', 'https://wrdwe/3']

Đơn nhiên là chúng ta có thể làm bất cứ điều gì khác nếu chúng ta muốn.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã nói qua bắt đầu ^kết thúc $ trong biểu thức chính quy Regexp.

Hi vọng nó đơn giản để bạn dể hiểu.

  • string
  • regular
  • object
  • function
  • number

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam