⚠️ Nội Dung Tham Khảo ⚠️

Các loại toán học trong javascript

Trong javascript cũng như ngôn ngữ lập trình khác đều có các loại toán học.
js_masterJavascript
javascript-lap-trinh.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ nói về các loại toán tử trong javascript. Có rất nhiều loại trong javasecript.

Toán học

Đại diện cho các phép tính

 1. Cộng +
 2. Trừ -
 3. Nhân *
 4. Chia /
 5. Chia lấy phần dư %
 6. Luỹ thừa **

Ví dụ:

1let a = 5;
2let b = 6;
3
4let cong = a + b;
5let tru = a - b;
6let nhan = a * b;
7let chia = a / b;
8let phanTramLayDu = a % b;
9let luyThua = a ** b;
10
11console.log("Cong: ", cong); // 11
12console.log("Tru: ", tru);  // -1
13console.log("Nhan: ", nhan); // 30
14console.log("Chia: ", chia); // 0.8333333333333334
15console.log("Phan tram: ", phanTramLayDu); // 5
16console.log("Luy thua: ", luyThua);    // 15625

Trong toán học các phép tính + - * / cũng giống như các phép tính mà chúng ta học trong trường.

 • Phép tính %

Ý nghĩa của nó là phép chia lấy phần dư. Chúng ta cùng xem ví dụ sau đây.

1let a = 5;
2let b = 6;
3
4console.log("Chia: ", chia); // 0.8333333333333334
5console.log("Phan tram: ", phanTramLayDu); // 5
6// Nó tương đương như
7// 42 = 8 * 5 + 2
8// 2 ở đây là phần dư

Mình cũng ít dùng cái này lắm.

 • Phép tính **

Ý nghĩa của nó là lủy thừa một số gì đó. Nâng cao giá trị theo cấp số mũ.

1let a = 5;
2let b = 6;
3
4console.log("Luy thua: ", luyThua);    // 15625
5// 15625 = 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5

Nó dễ hiểu hơn %

Trong javascript phương thức toán học của nó là Math.pow(a, b). Math là một class lưu trử nhiều phương pháp. Có sẵng trong javascript. Còn pow là một phương pháp nằm trong class đó.

 • a ở đây là số đầu vào cần lũy thừa
 • b ở đây là số mũ cần lũy thừa
1let a = 5;
2let b = 6;
3
4let luyThua = Math.pow(a, b);
5console.log(luyThua); // 15625

Phép + trong chuỗi

Bình thường phép tính + hoạt động với các phép tính con số. Nhưng trong javasctipt nó cũng hoạt động được với string

1let a = "5";
2let b = "6";
3
4console.log(a + b); // 56

Các bạn để ý kỹ đầu ra bây giờ đã thành chuỗi 56 bởi vì bất kỳ giá trị nào cộng với string đều thành string

1let a = 5; // Thay đổi a thành số
2let b = "6";
3
4console.log(a + b); // 56
1let a = "5;" 
2let b = 6; // Thay đổi b thành số
3
4console.log(a + b); // 56

Và còn nhiều điều khác nữa.

1let a = 5;
2let b = "6";
3let c = 1;
4
5console.log(a + c + b); // 66
6// a + c = 5 + 1 = 6
7// 6 + b = 6 + "6" = "66"
8
9console.log(a + b + c); // 561
10// a + b = 5 + "6" = "56"
11// "56" + c = "56" + 1 = "561"

Ban đầu thì ai cũng vậy nhìn rất khó hiểu. Đến mình tính ra làm việc với nó cũng lâu rồi. Nhưng còn quyên nữa là. Vì nó rất nhiều thứ để học các bạn à. Không riêng một mình javascript này đâu

Còn có rất rất là nhiều thứ mà bạn phải học.

Và nó đã có sẵng. Viết rất là chi tiết. Các bạn chịu khó xem thêm nó tại đây Toán Tủ. Đơn nhiên là nó sẽ nuốt các bạn một đống thời gian. Bù lại bạn sẽ học được nhiều cái hay.

 1. Nhớ lâu
 2. Hiểu được bản chất
 3. Lợi ích sau này nếu gặp lỗi
 4. Và còn nhiều điều khác nữa.

Chúc các bạn thành công. Học tập là một con đường và con đường này nói thẳng ra là bạn phải học cả đời. Nó thay đổi liên tục liên tục và liên tục ...

Thank ...! 😘😘😘😘😘😘

 • toán học
 • ký hiệu
 • javascript

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam