😎 Javascript 😎

Câu lệnh điều kiện

Cùng nhau tìm hiểu câu lệnh điều kiện if else trong javascript
js_masterJavascript
javascript-lap-trinh.jpg

Chào các bạn nhé

Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn câu lệnh có điều kiện if else hay if if else hay if else if else ... và còn rất rất là nhiều điều khác.

Cú pháp

1let dung = true;
2
3if(dung) {
4  console.log(dung);
5   // true
6} else {
7  console.log("Sai");
8}

Câu lệnh biểu thức if else cũng giống như cuộc sống của ta ngoài đời thật thôi.

 1. if(true)
  • Làm một điều gì đó
 2. else
  • Làm một điều gì đó

Có rất rất là nhiều cách khai báo nó.

 1. if(2 === 3)
  • Không làm gì cả
 2. if(2 === 2)
  • Làm một điều gì đó
 3. else
  • Không làm gì cả

Hoặc

 1. if(false)
  • Không làm gì cả
 2. else if(2 === 3)
  • Không làm gì cả
 3. else if(3 > 4)
  • Không làm gì cả
 4. else
  • Làm một điều gì đó

Có rất rất là nhiều cách mà bạn có thể áp dụng nó.

Ví dụ đơn giản.

1let dung = !true;
2let age = 1; // Tạo biến age gán giá trị 1
3
4if(dung) {
5  console.log("Đúng");
6} 
7if(age === 1) {
8  console.log(age); // 1
9}
10else {
11  console.log("Sai")
12}

Cách chạy của nó như thế nào ?.

Cũng như các ngôn ngữ khác thôi. Trình biên dịch chạy từ trên xuống dưới, Từ trái sang phải.

 1. Chúng ta khai báo biến và gán giá trị let dung = !true
 2. Chúng ta khai báo và gán giá trị let age = 1
 3. Dòng này không có gì. Chạy xuống tiếp
 4. Kiểm tra if(dung)
  • Tương đương if(!true)
  • Tương đương if(false)
  • Suy ra if(false) không thỏa mãn điều kiện nên không chạy vào phần thân { console.log("Đúng"); }
 5. Kiểm tra (age === 1)
  • Tương đương if(1 === 1)
  • Tương đương if(true)
  • Và bây giờ thỏa điều kiện nên nó chạy vào phần thân { console.log(age); // 1 } và log 1 ra bản điều khiển
 6. Kiểm tra else
  • Ý nghĩa là ngược lại tất cả cái trên.
  • Ví dụ tất cả các cái if(false)
1  let dung = !true;
2  let age = 12; // Tạo biến age gán giá trị 12
3
4  if(dung) {
5    console.log("Đúng");
6  } 
7  if(age === 1) {
8    console.log(age); 
9  }
10  else {
11    console.log("Sai") // Sai
12  }
 1. Tiếp tục chạy các câu lệnh khác nếu có

'Lưu ý': else ở trên chúng ta chỉ cần hiểu tất cả cái if(false) là nó sẽ đi vào else

Chuyển đổi kiểu

Tất cả các biểu thức trong if(bieu thuc) hay else if (bieu thuc) đều tự động chuyển đổi kiểu sang boolean.

1let a = "0" // a được gán giá trị là chuỗi "0"
2console.log(typeof a) // "string"
3
4if(a) { // Boolean(a) = Boolean("0") = true
5  console.log("0"); // "0"
6}

Ví dụ khác

1let a = "" // a được gán giá trị là chuỗi ""
2console.log(typeof a) // "string"
3
4if(a) { // Boolean(a) = Boolean("") = false
5  console.log("0");
6}

Các bạn có thể xem thêm chuyển đổi kiểu trong javascript tại đây. Boolean

Tổng kết

Cũng như ngôn ngữ lập trình khác. Câu lệnh điều kiện này hoạt động giống như chúng ta ngoài đời thật vậy.

Ví dụ:

Tôi viết viết bài. Bạn đọc. Tôi cám ơn. Ngược lại. Tôi viết bài. Bạn không đọc. Tôi không cám ơn.

Vì mấy cái này cũng không có gì phức tạp cả. Nên các bạn nên tìm hiểu và đọc thêm nó tại đây if () {} else {}

OK Chúc bạn học tập zui zẻ.

 • câu lệnh
 • if
 • else
 • js
 • javascript

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam