⚠️ Nội Dung Tham Khảo ⚠️

Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Chuyển đổi kiểu có nghĩa là chuyển từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác
js_masterJavascript
javascript-lap-trinh.jpg

Chuyển đổi kiểu ngầm định

Xãy ra khi ngôn ngữ tự động chuyển đổi kiểu.

1let x = '2';
2console.log(typeof x); // string
3let y = 3;
4console.log(typeof y); // number
5console.log(x - y); // -1
6// Chuyển đổi ngầm định xảy ra  ở x
7// X bây giờ trình duyệt sẽ chuyển đổi thành kiểu number
8// typeof x => "number"

Trong javascript chuyển đổi ngầm định này xãy ra rất rất thường xuyên. Nên các bạn không cần phải lo lắng.

Chuyển đổi kiểu tường minh

Là chúng ta tự chuyển đổi nó theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta sẽ làm việc chặc chẽ hơn, liên kết hơn. Ít lỗi xãy ra hơn.

Nhược điểm viết nhiều hơn.

1let x = '2';
2console.log(typeof x); // string
3let y = 3;
4console.log(typeof y); // number
5console.log(Number(x) - y); // -1
6// Chuyển đổi xảy ra  ở Number(x)
7// Chúng ta tự chuyển đổi nó thành number
8// typeof x => "number"

Trong javascript chúng ta có thể chuyển đổi tất cả các kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác theo ý của mình.

Nó có rất rất là nhiều thứ.

ví dụ:

1let khaiBaoBien = 0; // tạo biến và gán giá trị
2
3console.log(Number(khaiBaoBien)); // 0 chuyển đổi thành number
4console.log(String(khaiBaoBien)); // '0' chuyển đổi kiểu string
5console.log(Boolean(khaiBaoBien)); // false chuyển đổi kiểu boolean
6console.log(Object(khaiBaoBien)); // Number {0} chuyển đổi kiểu object

Các bạn có thể xem thêm nó tại đây: Chuyển đổi kiểu dữ liệu

  • chuyển đổi kiểu
  • kiểu dự liệu
  • chuyển đổi

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam