🐊 Regexp 🐊

Cờ g trong biểu thức chính quy Regular

Cờ g giúp cho chúng ta tìm kiếm toàn bộ chuỗi
js_masterRegular
Regular-Expression-trong-JavaScript.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ nói về cờ g

Cờ g

Cờ g trong biểu thức chính quy regexp giúp chúng ta tìm kiếm toàn bộ chuỗi.

 • Trận đấu /[a-z]/
1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3let reg = /[a-z]/;
4
5let ketQua = reg.exec(str);
6
7console.log(ketQua); // ['u', index: 4, input: 'Hồ Quang Trí', groups: undefined]

Khi không có cờ g trận đấu của chúng ta sẽ trả về ký tự khớp đầu tiên với trận đấu của chúng ta, hoặc null nếu không tìm thấy.

Lưu ý: Hành vi này tùy thuộc vào chức năng chúng ta sử dụng nhé các bạn.

 • Trận đấu /[a-z]/g
1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3let reg = /[a-z]/g;
4
5while (1) {
6  let ketQua = reg.exec(str);
7  if(!ketQua) {
8    break;
9  }
10  console.log(ketQua); 
11  // ['u', index: 4, input: 'Hồ Quang Trí', groups: undefined]
12  // ['a', index: 5, input: 'Hồ Quang Trí', groups: undefined]
13  // ['n', index: 6, input: 'Hồ Quang Trí', groups: undefined]
14  // ['g', index: 7, input: 'Hồ Quang Trí', groups: undefined]
15  // ['r', index: 10, input: 'Hồ Quang Trí', groups: undefined]
16}

Khi có cờ g thì các bạn phải lặp để lấy ra tất cả các trận đấu nhé.

Ở ví dụ trên mình dùng phương pháp exec nên mình dùng cách đó. Tùy phương pháp các bạn sử dụng mà có cách dùng khác nhau.

Tổng kết

Cờ g sẽ giúp chúng ta tìm kiếm tất cả trận đấu trong toàn bộ chuỗi. Cờ g này cũng không có gì khó. Nên rất dể nhớ. Hầu như cờ này dể nhớ nhất.

Mình sẻ hướng dẫn từng cờ từng cờ. Để cho các bạn dể hình dung. Rồi sau này lắp ghép nó lại.

 • regexp
 • string
 • object
 • function

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam