🦅 Regexp 🦅

Cờ i trong biểu thức chính quy Regular

Cờ i giúp cho đối tượng regexp phân biệt giữa ký tự HOA với thường
js_masterRegular
Regular-Expression-trong-JavaScript.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ nói về cờ i trong biểu thức chính quy Regexp

Cờ i

Cờ i thì rất đơn giản. Nó giúp cho đối tượng regexp phân biệt ký tự Hoa và Thường

  • Trận đấu /[a-z]/
1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3let reg = /[a-z]/;
4
5let ketQua = reg.exec(str);
6
7console.log(ketQua); // ['u', index: 4, input: 'Hồ Quang Trí', groups: undefined]

Như các bạn có thể thấy. Khi không có cờ i kết quả của trận đấu chúng ta ngay vị trí 0 là ký tự u. Bây giờ các bạn đang nghỉ tại sao không phải là mà lại là u. Đơn giản vì nó không phù hợp với trận đấu của chúng ta /[a-z]/.

Khi chúng ta thêm cờ i thì hành vi của trận đấu chúng ta sẽ thay đổi. Bây giờ trận đấu của chúng ta sẽ không phân biệt hoa hay thường.

  • Trận đấu /[a-z]/i
1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3let reg = /[a-z]/i;
4
5let ketQua = reg.exec(str);
6
7console.log(ketQua); // ['H', index: 0, input: 'Hồ Quang Trí', groups: undefined]

Vì cờ i cũng không có gì khó nên mình chỉ giới thiệu như vậy thôi.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã nói về cờ i. Nó cũng không có gì khó cả. Các bạn chỉ cần nhớ cờ i là phân biệt HOA với thường

  • regexp
  • string
  • object
  • number

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam