🦧 Regexp 🦧

Cờ m trong biểu thức chính quy Regular

Cờ m giúp cho trận đấu chúng ta tìm kiếm trong các dòng riêng biệt khác nhau.
js_masterRegular
Regular-Expression-trong-JavaScript.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ nói về cờ m

Cờ m

Cờ m giúp cho chúng ta tìm kiếm đa dòng trong chuỗi. Nó cũng đơn giản lắm. Cũng không có gì khó nên các bạn yên tâm nhé.

 • Trận đấu /\d$/m
1let str = `0 Hồ Quang Trí 1
2      5 Hồ Quang Trí 2
3      9 Hồ Quang Trí 3`;
4
5let reg = /\d$/m;
6
7let ketQua = str.match(reg);
8
9console.log(ketQua); // ['1', index: 15, input: '0 Hồ Quang Trí 1\n      5 Hồ Quang Trí 2\n      9 Hồ Quang Trí 3', groups: undefined]

Trận đấu trên có nghĩa là tìm một số \d ở kết thúc chuỗi $ của mỗi dòng m

Vì mình chưa nói về kết thúc chuỗi $ nên các bạn cứ hiểu vậy nhá.

Nếu bạn bỏ cờ m đi thì kết quả chúng ta sẽ khác nhé.

 • Trận đấu /\d/
1let str = `0 Hồ Quang Trí 1
2      5 Hồ Quang Trí 2
3      9 Hồ Quang Trí 3`;
4
5let reg = /\d$/;
6
7let ketQua = str.match(reg);
8
9console.log(ketQua); // ['3', index: 71, input: '0 Hồ Quang Trí 1\n      5 Hồ Quang Trí 2\n      9 Hồ Quang Trí 3', groups: undefined]

Cờ m này có rất là nhiều cái hay nhé các bạn. Nhưng mình quên nói về bắt đầu chuỗi ^ với kết thúc chuỗi $ nên bây giờ mình rất khó để ví dụ cho các bạn thấy sự lợi hại của nó.

Khi có cờ g thì hành vi của cờ m sẽ thay đổi.

 • Trận đấu
1let str = `0 Hồ Quang Trí 1
2      5 Hồ Quang Trí 2
3      9 Hồ Quang Trí 3`;
4
5let reg = /\d$/gm;
6
7let ketQua = str.match(reg);
8
9console.log(ketQua); // ['1', '2', '3']

Cờ g sẽ giúp cờ m tìm kiếm trên nhiều dòng khác nhau. Ở ví dụ trên chúng ta có dòng 0 ... 1 với 5 ... 2 với 9 ... 3. Nếu không có cờ g thì cờ m chỉ tìm kiếm dòng 0 ... 1.

Cờ m giúp cho chúng ta tìm kiếm trận đấu của chúng ta theo từng dòng riêng biệt.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã nói về cờ m. Nó giúp chúng ta tìm kiếm trận đấu theo nhiều dòng khác nhau. Các bạn chỉ cần nhớ vậy thôi.

 • string
 • regexp
 • object
 • number
 • function

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam