😔 Regexp 😔

Cờ s trong biểu thức chính quy Regular

Cờ s giúp cho định lượng chấm . không phân biệt dòng mới \n
js_masterRegular
Regular-Expression-trong-JavaScript.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ nói về cờ s trong biểu thức chính quy Regular

Cờ s

Cờ s có tác dụng dụng giúp cho định lượng chấm . không phân biệt \n.

Bình thường khi không có cờ s thì dấu chấm . sẽ phù hợp với bất kỳ ký tự nào ngoại trừ một dòng mới \n

  • Trận đấu /.+/
1let str = `0 Hồ Quang Trí\n&`;
2
3let reg = /.+/;
4
5let ketQua = str.match(reg);
6
7console.log(ketQua); // ['0 Hồ Quang Trí', index: 0, input: '0 Hồ Quang Trí\n&', groups: undefined]

Như các bạn có thể thấy. Dấu chấm . phù hợp với bất kỳ ký tự nào ngoại trừ một dòng mới \n. Nên định lượng tham lam cộng + sẽ tiêu thụ nhiều ký tự nhất có thể. Nhưng đến \n thì dấu chấm . sẽ không khớp nữa nên sẽ dừng lại.

Nếu chúng ta thêm cờ s cho nó. Thì hành vi định lượng chấm . sẽ thay đổi. Nó sẽ chạy đến hết chuỗi.

  • Trận đấu /.+/s
1let str = `0 Hồ Quang Trí\n&`;
2
3let reg = /.+/s;
4
5let ketQua = str.match(reg);
6
7console.log(ketQua); // ['0 Hồ Quang Trí\n&', index: 0, input: '0 Hồ Quang Trí\n&', groups: undefined]

Bây giờ thì nhờ cờ s nên đầu ra chúng ta đã khác. Nhờ cờ s mà hành vi định lượng chấm . cũng thay đổi.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã nói vể cờ s. Nó cũng không có gì khó. Nhiệm vụ của các bạn chỉ cần nhớ. Cờ s giúp cho định lượng chấm . không phân biệt dòng mới \n

[Ok] hẹn gặp lại bạn ở bài viết khác.

  • cờ
  • string
  • chuỗi
  • object
  • function

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam