😝 Regexp 😝

Cờ u và thuộc tính trong biểu thức chính quy regular

Cờ u và thuộc tính \p{} giúp cho chúng ta pro regular lên một đẳng cấp khác.
js_masterRegular
Regular-Expression-trong-JavaScript.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ nói về cờ u trong biểu thức chính quy Regular

Cờ u

Cờ u trong biểu thức chính quy regular giúp cho đối tượng regexp phân biệt chính xác giữa các ký tự được mã hóa unicode như ☺️ và còn nhiều ký tự biểu tượng khác nữa.

  • Thuộc tính \p{}

Để tìm kiếm chính xác các ký tự mã hóa thì các bạn dùng thuộc tính \p{ki-hieu} với cờ u với nhau.

Đây là ký hiệu của nó. Cho các bạn dể hình dung

bang-ma-u.png

Link để tham khảo Unicode)

  • Trận đấu /\p{S}/ug
1let str = `😝 Hồ Quang Trí ☺️`;
2
3let reg = /\p{S}/ug;
4
5let ketQua = str.match(reg);
6
7console.log(ketQua); // ['😝', '☺']

Trong ví dụ trên mình đang lấy ra biểu tượng bằng ký hiệu \p{S}

  • Trận đấu /\p{Ll}/ug
1let str = `😝 Hồ Quang Trí ☺️`;
2
3let reg = /\p{Ll}/ug;
4
5let ketQua = str.match(reg);
6
7console.log(ketQua); // ['ồ', 'u', 'a', 'n', 'g', 'r', 'í']

Ở ví dụ trên mình đang lấy ra tất cả ký tự thường bằng \p{Ll}

Đơn nhiên là còn nhiều điều khác nữa. Nhưng nó vượt quá tầm tay của mình. Cái này khó lắm, không phải dể như các thứ trước đây. Nên các bạn phải tự tìm hiểu thêm nhé.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã nói về cờ u và thuộc tính \p{}.

Để làm việc được với thuộc tính \p{} thì cờ u là bắt buộc phải có.

Nếu mà đẳng cấp về Regular thì phải pro về cờ u và thuộc tính \p{} này các bạn nhé. Nhưng theo mình nghỉ chắc khó. Nó nhiều thứ lắm,các bạn nhìn là thấy choáng luôn. Nên cứ từ từ thôi.

Với mình thì chưa đến đẳng cấp đó đâu. Quá khó

  • regular
  • string
  • object
  • fuction

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam