😀 Đếm Không Length 😀

Đếm các ký tự trong chuỗi nhưng không dùng thuộc tính `length`

Có rất nhiều cách nhưng hiện tại thì mình viết ra 2 cách. Các bạn vào xem tìm hiểu nhé
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đếm các ký tự trong chuỗi nhưng không dùng thuộc tính length

Giải pháp

 1. Dùng tài sản length

Bình thường chúng ta hay lấy ra độ dài chuỗi như này str.length. Nhưng trong bài viết này thì không.

1let str = "Hồ Quang Trí";
2
3console.log(str.length); // 12

Vậy giải pháp trong bài viết này thì dùng cách gì?

 1. Dùng vòng lặp for of

  1 let str = "Hồ Quang Trí";
  2
  3 let doDai = 0;
  4
  5 for(let v of str) {
  6   doDai ++;
  7 }
  8
  9 console.log(doDai); // 12

Nhìn đơn giản phải không các bạn. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Chúng ta vẫn có thể dùng cách khác [Symbol.iterator]

 1. Dùng ký hiệu [Symbol.iterator]

  1 let str = "Hồ Quang Trí";
  2
  3 let iterater = str[Symbol.iterator]();
  4
  5 let doDai = 0;
  6
  7 while (true) {
  8   let { done } = iterater.next();
  9   if (done) {
  10     break;
  11   }
  12   doDai++;
  13 }
  14
  15 console.log(doDai); // 12

Nhìn đơn giản đúng không các bạn. Kết quả bây giờ giống nhau. Nhưng cách thức có vẽ khác nhau.

Đơn nhiên mình có thể dùng vòng lặp khác thay cho while. Nhưng cách chạy thì tương tự thôi.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã hướng dẫn bạn bài tập lấy ra độ dài chuỗi không dùng thuộc tính length

Các bạn nếu chưa hiểu thì cứ xem ví dụ nhé. Từ từ là hiểu thôi.

 • đếm ký tự
 • từ
 • độ dài
 • length

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam