👉 Giải Thuật 👈

Đếm số lượng các ký tự Hoa có trong chuỗi

Cùng nhau rèn luyện tư duy với chuỗi nhé. Đơn giản thôi.
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Cùng nhau đếm ký tự Hoa nào

Trước khi bắt đầu thì bài viết này cũng như trang web này mình chỉ hướng đến các bạn đang bắt đầu học tập. Nên các pro xem đừng cười chê nhé.

Đi thôi nào.

1let nameMy = "Hồ Quang Trí";
2
3function demKyTuHoa (str) {
4  let dem = 0;
5  for(let v of str) {
6    if(v.charCodeAt() > 64 && v.charCodeAt() < 91) {
7      dem ++;
8    }
9  }
10  return dem;
11}
12
13console.log(demKyTuHoa(nameMy)); // 3

Chúng ta cùng xem cách chạy nó nhé.

Đầu tiên mình gọi demKyTuHoa(nameMy) nó sẽ chạy chức năng. Khi chạy chức năng mình tạo let dem = 0 và gắn giá trị mặc định bằng 0 cho nó.

Tiếp theo mình lặp nó bằng vòng lặp for of, trước đây mình lặp for index nhưng đổi vị lại.

Khi chạy vòng lặp chúng ta tạo cái if(v.charCodeAt() > 64 && v.charCodeAt() < 91) để kiểm tra.

Vậy tại sao chúng ta phải làm vậy. Vì có rất nhiều ký tự khác nhau. Nên mình cần mã code của nó để xem có đúng không.

Các bạn có thể xem bảng mã "ASCII". Ký tự HOA nằm ở đoạn code 65 - 90.

Khi nó đúng và thỏa điều kiện thì mình tăng biến dem lên 1. Và nó cứ lặp như vậy cho đến khi hết chuỗi đầu vào.

Cuối cùng chúng ta trả về biến đếm. Và log nó ra bảng điều khiển.

OK cũng không khó lắm đúng không các bạn

Rồi lên cao các bạn sẽ càng thấy nó càng ngày càng phức tạp đến nhường nào. Biết càng nhiều kỹ thuật thì chúng ta càng lên tay.

Các bạn mới học tập thì nên viết theo. Nhìn vậy nhưng khi bắt tay vào lại khác. Nếu bạn là người mới bắt đầu.

😜😜😜😜😜😜

 • đếm
 • số lượng
 • ký tụ
 • chuỗi

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam