⚠️ Nội Dung Tham Khảo ⚠️

Khai báo biến trong javascript

Biến là một tên dùng để lưu trử dử liệu.
js_masterJavascript
javascript-lap-trinh.jpg

Cách khai báo một biến trong javascript

Để khai báo một biến trong javascript chúng ta có thể dùng từ khóa: var, let, const

Ví dụ:

1let name;
2var demo;
3const HANG_SO;

Khi chúng ta khái báo let name; chúng ta đang nói với trình biên dịch rằng chúng ta đang tạo một biến có tên là name

 • Chúng ta có thể gán giá trị cho các biến đó bằng cách
1let name;
2name = "JS_Master";
3console.log("Name": name); // Chúng ta show nó vào bảng điều khiển
 • Chúng ta có thể khai báo tên biến trong một dòng duy nhất
1let name = "JS_Master", demo = "Biến";
 • Hoặc khai báo nó với chế độ đa
1let name = "JS_Master",
2 demo = "Biến";

Chúng ta có thể gắn giá trị từ biến này sang biến khác bằng

1let name = "JS_Master";
2let nameCoppy = name;
3console.log("nameCoppy: ", nameCoppy); // "JS_Master"
4
5// ở đây là comment trong javascript

Nếu chúng ta khai báo tên biến có cùng tên sẽ gây ra lỗi

1let name;
2let name;
3// SyntaxError: 'name' has already
4// Thông báo lỗi ở đây có thể khác nhau nếu bạn chạy nó trên nhiều trình duyệt khác

Cách đặt tên biến

Có những hạn chế trong cách đặt tên biến trong javascript

 1. Ký tự đầu tiên của tên biến không được bắt đầu bằng số
1let 1name; // Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
2// Lưu ý: lỗi văng ra ở đây có thể khác nhau tùy trình duyệt
 1. Tên chỉ được chứa chữ cái, chữ số, ký hiệu $_
1let $name = "JS_Master";
2let _name = "JS_Master";
3let name$demo_ = "cái gì đó";
4console.log($name === _name) // true

Các biến được đặt tên giống nhau nếu chúng có cùng ký tự

Ví dụ:

1let name = "name";
2let Name = "Name";
3console.log("name: ", name); // name
4console.log("Name: ", Name); // Name
5console.log(name === Name); // false;

Hằng số

Để sử dụng một tên biến có giá trị không thay đổi. Chúng ta có thể khai báo nó bằng từ khóa const

1const NAME = "JS_Master";
2console.log("NAME: ", name); // NAME: JS_Master

Nếu chúng ta thay đổi lại giá trị của biến NAME bằng một giá trị khác thì sẽ văng lỗi

1const NAME = "JS_Master";
2NAME = "Tên Mới"; // Uncaught TypeError: Assignment to constant variable.
3// Lưu ý: lỗi ở đây văng ra có thể khác nhau tùy vào môi trường bạn đang

Lưu ý: Khi khai báo hằng số tên biến nên bằng chữ hoa;

ví dụ: const NAME = "Cái gì đó", const JS_MASTER = "..."

Tổng kết khai báo

Nếu chúng ta khai báo bằng từ khóa let var và tên biến dài quá mỗi từ chúng ta nên viết Hoa nó;

1let tenCuaBan = "Tên của bạn";
2var tuoiCuaBan = 100

Nếu chúng ta khai báo bằng từ khóa const và tên biến dài quá chúng ta có thể cách nó bằng dấu _

1const TEN_CUA_BAN = "Cái gi đó";

Lưu ý: Khai báo và đặt tên cho tên biến là một cái gì đó rất rất là khó. Và cần có rất nhiều thời gian để rút ra kinh nghiệm.

Mình cũng chỉ viết blog nên chỉ có thể hướng dẫn bạn trong tầm suy nghĩ và kinh nghiệm của mình thôi.

Cuối cùng

Trước khi đi đến hướng dẫn tiếp theo các bạn cần có một trình biên dịch code.

Ở trên thị trường có rất rất là nhiều trình biên dịch. Nhưng ở đây mình dùng visual code. Một trình biên dịch nhỏ gọn đơn giản và cực kỳ mạnh mẽ. Với mình thì không tài nào sài hết đâu.

Nó đủ để giúp bạn học tập và đi đến thành công. Biết đâu nếu bạn theo dõi hết blog của mình thì sẽ thành pro cũng có. Mình sẽ giải thích chi tiết nhất có thể.

Đặt biệt là cách nó chạy. Các bạn có thể dowload visual code ở đây

Chúc các bạn thành công.

❤️ Thank ..! ❤️

 • biến
 • khai báo
 • kiểu dữ liệu
 • js

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam