😂 Giải Thuật 😂

Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau giải bài tập theo tiêu đề đặt ra.
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn làm bài tập.

 • Liệt kê tất cả các ước số của số nguyên dương n

Cũng không có gì khó cả. Và đây là code của nó.

1let n = 100;
2
3for(let i = 1; i <= n; i++){
4  if(n % i === 0) {
5    console.log(i);
6  }
7}

Có rất nhiều cách viết. Ở đây mình dùng vòng lặp for các bạn có thể dùng vòng lặp khác tùy ý.

Vậy cách chạy nó như thế nào.

 1. Tạo biến n và gán giá trị 100, n ở đây là tùy ý bạn nhập
 2. Tạo vòng lặp for chúng ta lặp từ 1 đến <= n

  • Cứ mỗi lần lặp chúng ta kiểm tra
  1if(n % i === 0) {
  2   console.log(i);
  3 }
  • Nếu n % i === 0 thì log nó ra bản điều khiển
  • Cứ như vậy lặp cho đến khi nào i bằng n
 3. Chạy tiếp nếu còn mã nào ở dưới

Chúng ta có thể chuyển nó sang dùng function cho tiện

Và đây là code của nó.

1function showNguyenDuong() {
2  let n = prompt("Nhập vào số lượng n", 1); // Phương pháp để chúng ta nhập n trong javascript
3  if(n < 1) {
4    console.log("n >= 1");
5    return;
6  }
7
8  let i = 1;
9  while(i <= n){
10    if(n % i === 0) {
11      console.log(i); // 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100
12    }
13    i ++;
14  }
15}
16
17showNguyenDuong(); // Gọi câu lệnh

Cách thức chạy thì cũng như trên thôi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã làm xong bài tập này.

Chúc các bạn thành công. Cũng không có gì khó. Chỉ là luyện tư duy.

 • liệt kê
 • giải thuật
 • thuật toán
 • đếm

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam