🌈 Giải Thuật 🌈

Log ký tự từ a đến z trong javascript

Lặp nó bằng vòng lặp dựa trên bảng mã ASCII
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn

Trong hướng dẫn này mình sẽ giúp các bạn xuất các ký tự từ a đến z bằng vòng lặp.

1for(let i = 97; i < 123; i ++){
2  console.log(String.fromCharCode(i)); // a, b, ... , z 
3}

Vậy là xong. Câu hỏi đặt ra ở dây là. Tại sao chúng ta biết chữ cái a bắt đầu bằng số 97 để lặp?.

Ở đây chúng ta biết được là nhờ bảng mã ASCII.

Cách chạy của nó như thế nào

 1. Khởi tạo và gán giá trị let i = 97
 2. Kiểm tra điều kiện i < 123
 3. Nếu điều kiện là true thì vào body và log console.log(String.fromCharCode(i))
  • String.fromCharCode(i) trả về ký tự tại mã tức là String.fromCharCode(97) trả về ký tự a
  • Bây giờ console.log(String.fromCharCode(i)) tức là console.log('a')
 4. Bước lặp i ++ tức là i = 97 + 1 tức là i = 98
 5. Kiểm tra điều kiện i < 123 tức là 98 < 123 trả về true
 6. Nếu điều kiện là true thì như bước 3 ở trên.
 7. ...
 8. Cứ như vậy cho đến khi i = 123 thì dừng vòng lặp

Tổng kết

Vậy là trong hướng dẫn này mình đã giúp các bạn tìm hiểu cách lặp vào log giá trị rồi đó.

Các bạn để ý kỷ ở trên khởi tạo chỉ 1 lần duy nhất. Còn lại là kiểm tra điều kiện và bước lặp chạy liên tục.

Nhiệm vụ các bạn là viết chương trình log ra bản chữ cái từ A đến Z. Cứ như cách của mình trên thôi. Dựa vào bảng mã ASCII.

Các bạn có thể viết theo các cách mà các bạn hiểu. Vòng lặp nào tùy ý các bạn.

Chúc các bạn học tốt. 🌈🌈🌈🌈

 • vòng lặp
 • for
 • while
 • chương trình

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam