👉 Giải Thuật 👈

Sắp xếp các ký tự trong chuỗi theo thứ tự tăng hoặc giảm

Áp dụng nó với phương pháp có sẵng và tự viết.
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn nhé 😇. Hôm nay chúng ta cùng nhau học kỹ thuật khác. Tuy không cao siêu. Nhưng học để biết và biết càng nhiều thì càng tốt.

 1. Sắp xếp các ký tự tăng dần
1let name = "Hồ Quang Trí";
2let sortTang = name.split("").sort((a, b) => {
3  if (a > b) {
4    return 1;
5  } else if (a < b) {
6    return -1;
7  }
8  return 0;
9});
10
11console.log(sortTang.join("")); // [' ', ' ', 'H', 'Q', 'T', 'a', 'g', 'n', 'r', 'u', 'í', 'ồ'].join("");
12
13// \s\sHQTagnruíồ

Lưu ý: \s\sHQTagnruíồ \s\s trong chuổi ấy là 2 ký tự khoảng trắng mình viết ra như vậy cho dể thấy.

 1. Sắp xếp các ký tự giảm
1let name = "Hồ Quang Trí";
2let sortGiam = name.split("").sort((a, b) => {
3  if (a < b) {
4    return 1;
5  } else if (a > b) {
6    return -1;
7  }
8  return 0;
9});
10
11console.log(sortGiam.join("")); // ['ồ', 'í', 'u', 'r', 'n', 'g', 'a', 'T', 'Q', 'H', ' ', ' '].join("");
12
13// ồíurngaTQH\s\s

Lưu ý: ồíurngaTQH\s\s \s\s trong chuổi ấy là 2 ký tự khoảng trắng mình viết ra như vậy cho dể thấy.

Các bạn để ý kỹ mình chỉ cần thay đổi dấu > trong if (a > b) thành dấu < và dấu < trong else if (a < b) thành dấu > vậy là xong.

Tuy là nhìn nó gần giống nhau nhưng kết quả bây giờ đã khác nhau.

 • giải thuật
 • sắp xếp
 • ký tự
 • tăng
 • giảm

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam