🦇 Tạo Chức Năng 🦇

Tạo chức năng nhập vào một số.

Đầu vào yêu cầu nhập vào một số. Nếu đó không phải là số thì bắt nhập lại.
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một chức năng có một đầu vào. Đầu vào yêu cầu nhập vào một số. Nếu đó không phải là số thì bắt nhập lại. Cho đến khi nào thỏa điều kiện thì log nó ra.

Tạo một chức năng

Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau tạo nó.

1function nhapMotSo() {
2  while (true) {
3    let number = prompt("Nhập vào số", "");
4
5    if (!isNaN(number) && isFinite(number) && Boolean(number)) {
6      console.log("Số vừa nhập là: ", number);
7      break;
8    }
9  }
10}
11
12nhapMotSo();

Cách chạy

Khi chúng ta gọi nhapMotSo(). Chức năng thực hiện một số tác vụ như sau.

 1. Khai báo chức năng và đặt tên cho nó nhapMotSo
 2. Trong chức năng chúng ta dùng vòng lặp vô tận while(true). Các bạn có thể thay vòng lặp khác nếu thích
 3. Trong vòng lặp chúng ta tạo biến number và gán giá trị cho nó là một chức năng dùng để nhập.
  • Chức năng prompt có 2 tham số
   1. message Chuỗi tùy ý chúng ta hiện thông báo
   2. _default Giá trị mặc định chúng ta gán.
 4. Cứ mỗi lần chúng ta nhập chúng ta kiểm tra điều kiện đầu vào
  • Nếu đầu vào là số thì chúng ta log ra
  • Nếu không thì vòng lặp vô tận sẽ chạy lại tiếp. Và bắt chúng ta nhập.
  • Cứ như vậy cho đến khi đầu vào là một số rồi log ra và thoát.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn viết chức năng cơ bản. Các bạn thử làm theo nếu mới học nhé.

 • chức năng
 • giải thuật
 • đối tượng

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam