🦡 Ngẩu nhiên Min Max 🦡

Tạo số ngẩu nhiên từ min đến max

Viết chức năng tạo số ngẩu nhiên từ min đến max không bao gồm max
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tạo một chức năng. Tạo một số ngẩu nhiên từ min đến max

Viết chức năng

Cùng nhau khai báo và viết chức năng

1function soNgauNhien(min, max) {
2  let number = min + Math.random() * (max - min);
3  console.log("Số ngẩu nhiên: ", number);
4}
5
6soNgauNhien(1, 10)

Cách chạy

Khi chúng ta gọi soNgauNhien(1, 10) thì chức năng thực hiện các bước như sau.

 1. Chúng ta gọi và truyền tham số cho min và max
  • min bây giờ là 1
  • max bây giờ là 10
 2. Tạo biến number và gán giá trị là
  • min
   • Math.random()
    • (max - min) tức là
  • 1 + Math.random() chính là số ngẩu nhiên từ 0 đến 0.9 * (10 - 1)
  • 1 + Math.random()
   • 9
  • Đến đây là kết quả
 3. Chúng ta log nó ra bản điều khiển

Tổng kết

Cuối cùng chúng ta cũng làm xong bài viết. Rất đơn giản nhưng mà mình cũng dể quên. Nói chung là ngu toán.

 • số ngẩu nhiên
 • min
 • max
 • number

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam