🤑 Tổng Kết 🤑

Tổng kết về chương Regular

Trong bài viết này mình sẽ tổng kết về đối tượng Regexp cho bạn dể hình dung
js_masterRegular
Regular-Expression-trong-JavaScript.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ tổng kết lại về chương Regular này

Tổng kết

Để làm việc với đối tượng Regexp một cách hiệu quả nhất. Thì mình sẽ làm cái bảng tóm tắt cho dể nhớ.

Cú phápÝ nghĩa
xyBắt đầu bằng x theo sau là y
x*Không hoặc nhiều x
x?Không hoặc một x
x+Một hoặc nhiều x
x{0,1}Không hoặc một x
x{0,}Không hoặc nhiều x
x{1,}Một hoặc nhiều x
x+?yChế độ lười biến theo sau y
x*?yChế độ lười biến theo sau y
x??yChế độ lười biến theo sau y
x|xx hoặc y
(x|y)Nhóm x hoặc y
(xy)Nhóm xy
[xy]Ký tự x hoặc y
[x-y]Phạm vi x đến y
[^xy]Loại trừ x hoặc y
^xBắt đầu x
y$Kết thúc y
x(?=y)Nhìn trước xem có phải là y không
x(?!=y)Nhìn trước xem có phải khác y không
(?<=x)yNhìn sau xem có phải là x không
(?<!x)yNhìn sau xem có phải khác x không
(?:xy)Loại trừ xy khỏi bộ nhớ nhóm
(?:x|y)Loại trừ x hoặc y khỏi bộ nhớ nhóm
(?<name>xy)Đặt tên cho nhóm
\k<name>Truy cập nhóm đặt tên
\nTruy cập nhóm theo thứ tự, n ở đây là số từ 1 đến n

Đơn nhiên là còn nhiều thứ nữa. Một danh sách rất dài. Nếu bạn muốn tìm hiểu từ từ thì nên đọc về chương Regular này từ đầu nhé.

Biết Regular sẽ giúp các bạn thao tác về chuỗi rất rất là nhiều nhé. Nó sẽ giúp các bạn lên một đỉnh cao mới. Rồi các bạn sẽ hiểu thôi. Cố gắng nhé. Không có gì khó cả.

Đẳng cấp nhất vẫn là \p \u với cờ u nhé các bạn. Nó sẽ giúp chúng ta thao tác với đa ngôn ngữ. Nên nếu bạn giỏi về nó thì xin chúc mừng.

OK...!

  • regular
  • string
  • object

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam