⭐ Kiểm Tra Chuỗi ⭐

Viết chức năng kiểm tra chuỗi

Có chứa thứ chúng ta truyền vào hay không. Trả về chuỗi chúng ta truyền vào hay không.
js_masterJavascript
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau làm bài tập.

Viết chức năng kiểm tra chuỗi có chứa thứ chúng ta truyền vào hay không?

Viết chức năng

1function checkString(str, searchString) {
2  if (
3    (typeof str !== "string") ||
4    (!searchString && typeof searchString !== "string")
5  ) {
6    throw SyntaxError(`Đầu vào ${typeof str} không phải là string`);
7  }
8
9  if (str.length < searchString.length) {
10    return false;
11  }
12
13  let check = false;
14  for (let i = 0; i < str.length; i++) {
15    if (str[i] === searchString[0]) {
16      check = true;
17      for (let j = 0; j < searchString.length; j++) {
18        if (str[i + j] !== searchString[j]) {
19          check = false;
20          break;
21        }
22      }
23    }
24  }
25  return check;
26}
27
28let check = checkString("Hồ quang trí", "quang");
29console.log(check); // true

Đó là cách chúng ta tự viết. Còn đây là phương pháp có sẵng.

1function checkString (str, searchString) {
2  return str.includes(searchString);
3}
4
5let check = checkString("Hồ quang trí", "quang");
6console.log(check); // true

Tùy theo cách của bạn. Nếu mới học thì tự viết chức năng để lên tay.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã hướng dẫn bạn viết chức năng cơ bản. Các bạn cố gắng tự viết lại xem hi.

 • chức năng
 • kiểm tra
 • chuỗi

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam