🔰 Edit String 🔰

Viết chức năng sửa chuỗi nếu vượt quá độ dài thì thay thế thành dấu 3 chấm

Viết chức năng kiểm tra độ dài chuỗi nếu nó vượt quá thay thế phần thừa bằng dấu ...
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau làm bài tập.

Viết chức năng kiểm tra độ dài chuỗi nếu nó vượt quá thay thế phần thừa bằng dấu ...

Viết chức năng

1function editString(str, maxLength = 0) {
2  if (typeof str !== "string") {
3    throw SyntaxError(`Đầu vào ${typeof str} không phải là string`);
4  }
5
6  if (str.length <= maxLength) {
7    return str;
8  }
9
10  if (maxLength <= 3) {
11    return str.slice(0, maxLength);
12  }
13
14  return str.slice(0, maxLength - 3) + "...";
15}
16
17let str = editString("Hồ quang trí", 10);
18console.log(str); // "Hồ quan..."
19
20console.log(editString("Hồ quang trí", 1)); // "H"
21console.log(editString("Hồ quang trí", 15)); // "Hồ quang trí"
22console.log(editString([])); // Uncaught SyntaxError: Đầu vào object không phải là string

Có rất nhiều cách viết ở đây. Tùy theo cách các bạn biết.

 1. str Chính là chuỗi đầu vào
 2. maxLength Chính độ dài tối đa của chuỗi

Giả sử chúng ta có tiêu đề hay cái gì đó rất rất là dài. Chúng ta muốn rút gọn nó lại.

1...
2
3// Học lập trình javascript có khó không?. Cách nó hoạt động như nào.
4// | ^ - ^ |
5// |  *  |
6// Học lập trình javascript có khó không?...
7
8let str = "Học lập trình javascript có khó không?. Cách nó hoạt động như nào.";
9let ketQua = editString(str, 41);
10console.log(ketQua); // Học lập trình javascript có khó không?...

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã viết ra chức năng nho nhỏ. Cho các bạn tham khảo.

 • Từ khóa tìm kiếm
 • mỗi từ khóa cách nhau bằng dấu phẩy

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam