😊 Bài Tập Căn Bản 😊

Viết chương trình in ra tất cả các số lẽ `0 <= 100` trừ số 5, 17, 33

Bài tập căn bản. Cùng nhau giải quyết.
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập căn bản.

Viết chương trình in ra tất cả các số lẽ 0 <= 100 trừ số 5, 17, 33

 1. Vòng lặp for
1for (let i = 0; i <= 100; i++) {
2  if (i === 5 || i === 17 || i === 33) {
3    continue;
4  }
5  if (i % 2 !== 0) {
6    console.log(i); // 1, 3, 7, ..., 99
7  }
8}
 1. Vòng lặp while
1let i = 0;
2
3while (i <= 100) {
4  if (i === 5 || i === 17 || i === 33) {
5    i++;
6    continue;
7  }
8  if (i % 2 !== 0) {
9    console.log(i); // 1, 3, 7, ..., 99
10  }
11  i++;
12}
 1. Vòng lặp do while
1let i = 0;
2
3do {
4  if (i === 5 || i === 17 || i === 33) {
5    i++;
6    continue;
7  }
8  if (i % 2 !== 0) {
9    console.log(i); // 1, 3, 7, ..., 99
10  }
11  i++;
12} while (i <= 100);

Tổng kết

Vậy là đã xong. Trong bài viết này chúng ta đã làm xong bài tập như tiêu đề đặt ra.

Nhiệm vụ của các bạn bây giờ thay lẽ thành chẵn. Hoặc sử dụng vòng lặp vô tận chẳn hạn.

 • giải thuật
 • chương trình
 • bài tập

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam