👌 Giải Thuật 👌

Viết chương trình in tất cả các số từ 0 đến n

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước. Rất đơn giản
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn nhé

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn in tất cả các chữ số từ 1 đến n

Nó rất đơn giản với mình. Nhưng biết đâu nó sẽ có ích cho bạn.

Cùng nhau nào

 1. Tạo biến và gán giá trị
1let n = 100;

Ở đây mình khai báo biến n và đồng thời gán giá trị cho nó bằng 100

 1. Viết chức năng log nó ra bản điều khiển
1function showNumber (n) {
2  for(let i = 0; i <= n; i++){
3    console.log(i);
4  }
5}

Lưu ý: ở đây mình mới khái báo chức năng nhưng chưa gọi nó nhé.

 1. Gọi chức năng

Bằng cách showNumber(n)

1// ... Các kiểu như trên
2// showNumber(n); Gọi câu lệnh

Và đây là mã đầy đủ của nó

1let n = 100;
2
3function showNumber (n) {
4  for(let i = 0; i <= n; i++){
5    console.log(i); // 0, 1, 2, ... , 100 
6  }
7}
8
9showNumber(n);

Vậy là xong. Với bài toán này chỉ dành cho các bạn mới học nhé. Nó có rất rất là nhiều cách lặp. Nhưng mình dùng for index cho nó dể và tường minh.

Tổng kết

Nó đơn giản với mình nhưng phức tạp với các bạn mới học.

Vì mình từng trãi qua rồi. Nên suy nghĩ của bạn cũng sẽ giống mình ngày xưa mới học thôi.

Rồi đi lên đi lên cao nữa các bạn sẽ thấy nhiều cái hay. Vì chúng ta tự tay làm ra mọi thứ.

[0K ... !] 👌👌👌👌👌👌

 • viết chương trình
 • in
 • các số
 • giài thuật
 • js
 • javascript

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam