😛 Viết Chương Trình 😛

Viết chương trình nhập vào một số liên tục

Đến khi nào người dùng hủy bỏ hoặc nhập vào không phải là số.
js_masterGiải Thuật
cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập này.

Viết chương trình nhập vào một số liên tục. Đến khi nào người dùng hủy bỏ hoặc nhập vào không phải là số. Rồi tính tổng các số đả nhập

Giải pháp

Chúng ta sẽ đi từng bước nhé. Đầu tiên viết chức năng.

1function sumNumber() {
2  let tong = 0;
3
4  while (true) {
5    let number = prompt("Nhập vào số");
6
7    if (isFinite(number) && Boolean(number)) {
8      tong += Number(number);
9    } else {
10      console.log("Tổng các số đả nhập là: ", tong);
11      return;
12    }
13  }
14}

Gọi chức năng

1sumNumber();

Cách chạy nó như thế nào. Khi chúng ta gọi chức năng. Thì chức năng bắt đầu thực thi.

 1. tong = 0 Khai báo biến tổng và gán bằng 0
 2. Vòng lặp while(true) chạy vô tận
  • Khai báo number và gán kết quả bằng chức năng nhập số prompt
  • Giả sử chúng ta nhập vào là số thì tiếp theo
  • Chúng ta kiểm tra if nếu đúng true là số thì chúng ta cộng tổng bằng số chúng ta đã nhập tong += Number(number).
  • Rồi nó lại chạy lên prompt hỏi chúng ta nhập tiếp. Nếu chúng ta cứ nhập số thì nó lại chạy vào if tiếp. Cứ như vậy liên tục.
  • ...
  • Ngược lại else thì chúng ta log nó ra và kết thúc return chức năng
 3. Chạy tiếp xuống nếu vẫn còn mã ở dưới

Cũng không có gì khó đúng không các bạn. Ví dụ tuy không hoàn chỉnh nhưng đủ để giúp các bạn hình dung nó.

Tổng kết

Trong bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn viết chức năng đơn giản. Các bạn thử viết lại nó theo cách các bạn biết nhé.

Chúc bạn thành công.!

 • chương trình
 • tính tổng
 • đếm

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam