🤗 Do While 🤗

Vòng lặp do while trong javascript

Chạy một lần trước khi kiểm tra điều kiện
js_masterJavascript
javascript-lap-trinh.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vòng lặp do while

Cú pháp

1do {
2 // body
3} while (/*điều kiện*/)
 • body

Một hành động gì đó tùy ý. Tùy thuộc vào bài toán của các bạn

 • điều kiện

Một điều kiện để lặp lại nếu cần thiết. Có 2 giá trị ở đây.

 1. true nếu điều kiện là đúng thì body sẽ chạy lại
 2. false nếu điều kiện là sai thì body sẽ không chạy

Ví dụ:

1let age; // Khởi tạo
2do {
3  age = prompt("Nhập tuổi của bạn", 99); // Thông báo nhập tuổi, mặc định 99
4  console.log(age); // log tuổi 99
5} while(age < 100); // kiểm tra điều kiện

Vậy cách chạy nó như thế nào?.

 1. Khởi tạo let age
 2. Gán age bằng prompt("Nhập tuổi của bạn", 99)
  • Hiển thị thông báo nhập tuổi. Giá trị mặc định 99
  • Log nó ra bảng điều khiển console.log(age)
 3. Kiểm tra điều kiện
  • age bằng 99 suy ra 99 < 100 trả về true
  • Chạy vào body lại
  • Tiếp tục bước 2
 4. ...
 5. Nếu chúng ta nhập age bằng 100
 6. Chạy tiếp console.log(age) và log 100 ra bảng điều khiển
 7. Kiểm tra age < 100 tức là 100 < 100 trả về false
 8. Khi false thì body không chạy lại nữa. Mà trình biên dịch chạy xuống tiếp và thực hiện cái gì đó nếu ở dưới có.

Như các bạn có thể thấy. Vòng lặp do while luôn luôn thực hiện phần body 1 lần trước. Rồi mới kiểm tra điều kiện.

Trong thực tế thì mình cũng ít dùng vòng lặp do while này lắm. Ví dụ như chúng ta muốn đăng nhập vào facebook hay cái gì đó. Nó có sẵng cái input để chúng ta nhập rồi.

Tổng kết

Trong bài viết này chúng ta đã biết qua về vòng lặp do while. Các bạn có thể xem thêm về nó tại đây for while

 • do while
 • vòng lặp
 • for
 • while

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam