😀 Học Js 😀

Vòng lặp for trong javascript

Là một vòng lặp bao gồm ba biểu thức tùy chọn, được bao bọc trong dấu ngoặc đơn và được tách ra bởi dấu chấm phẩy,
js_masterJavascript
javascript-lap-trinh.jpg

Chào các bạn

Trong bài viết này chúng ta cùng xem tí lý thuyết về vòng lặp for

Vòng lặp for

Cú pháp của nó.

1for(let i = 0; i < 1; i++){
2  console.log(i);
3}
1for(khởi tạo; điều kiện; bước lặp){
2  console.log(i);
3}
 1. Khởi tạo let i = 0
 2. Điều kiện i < 1
 3. Bước lặp i++

Vậy cách nó chạy như thế nào.

Tiêu đềMô tả
Bắt đầulet i = 0Chúng ta khởi tạo và gán giá trị
Điều kiệni < 1So sánh i có bé hơn 1 hay không
Chạy bodyconsole.log(i)Chạy liên tục nếu phần điều kiện true
Bước lặpi++Tăng i lên 1

Vậy là chúng ta đả chạy xong bước 1 khi i < 1 tức là 0 < 1 suy ra true

Tiếp theo nó chạy tiếp.

Tiêu đềMô tả
Điều kiệni < 1So sánh i có bé hơn 1 hay không. Nhưng ở đây i = 1 suy ra 1 < 1 ra false. Nên vòng lặp không chạy vào body và kết thúc vòng lặp.

Kết thúc vòng lặp này nếu chúng ta nhìn vào bảng điều khiển thì sẻ thấy trình duyệt log ra 0.

Ở trên là cách tường minh nhất và dể hiểu nhất về vòng lặp for.

Chúng ta cũng có thể bỏ qua các bộ phận trong vòng lặp for bằng cách khởi tạo nó bên ngoài.

1let i = 0; // Khởi tạo nó bên ngoài
2for (; i < 1; i++) { // Dấu ; ở đây là điều cần thiết
3  console.log(i);
4}

hoặc

1let i = 0; // Khởi tạo nó bên ngoài
2for (; i < 1;) { // Dấu ; ở đây là điều cần thiết
3  console.log(i);
4  i++; // Bước lặp ở trong body
5}

hoặc vòng lặp vô tận

1for (;;){ // Dấu ; ở đây là điều cần thiết
2  console.log("vô tận")
3}
 • Chúng ta có thể thoát khỏi vòng lặp bằng từ khóa break
1for(let i = 0; i < 5; i ++) {
2  if(i === 2) { // nếu i === 2
3    break;  // Sẻ thoát khỏi vòng lặp đang chứa nó
4  }
5  console.log(i); // 0, 1
6}

hoặc

1for (let j = 0; j < 3; j++) {
2  for (let i = 0; i < 3; i++) {
3    if (j === 1) {
4      // nếu j === 1
5      break; // Sẻ thoát khỏi vòng lặp đang chứa nó
6    }
7    // Bỏ qua vòng lặp j === 1
8    console.log(j, i); // 00, 01, 02, 20, 21, 22
9  }
10}
 • Chúng ta có thể có thể xem xét một điều kiện nào đó và bỏ qua nó bằng từ khóa continue
1for(let i = 0; i < 4; i++){
2  if(i === 2) { // nếu i === 2
3    continue; // Thì tiếp tục vòng lặp khác
4  }
5  console.log(i); // 0, 1, 3
6}

Lưu ý: continue khác break ở điểm là còn lặp tiếp chứ không giống break thoát khỏi vòng lặp

Nhìn giá trị log ra ở trên là các bạn sẽ thấy.

Ngoài continue break còn có Nhãn

Cú pháp:

1nhan: for(let i = 0; i < 5; i++) {
2  if(i === 2) {
3    break nhan;
4  }
5}
1thoat: for (let i = 0; i < 4; i++) {
2  for (let j = 0; j < 4; j++) {
3    let data = prompt("Nhập vào số", 1);
4    if (!data) {
5      break thoat; // `thoat` chính là nhãn
6    }
7    console.log(i, j);
8  }
9}

Tổng kết

Cuối cùng trong bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn sơ qua về vòng lặp for. Rất là hay dùng. Nên rất dễ nhớ và làm quen.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về nó tại đây for

 • vòng lặp
 • for
 • while

OFFJS.COM - Blog học tập giải trí - 🐲

Chia sẻ nhiều kiến thức thú vị trong lập trình cũng như cuộc sống.

Giới thiệu


Trang web này mình sẽ nói về kiến thức lập trình và cuộc sống mà các bạn mới học hay đang dự định học. Có một bước đi đầu đời vững chắc.

Hồ Quang Trí.jpg

Đi kèm với đó là những lý thuyết và các dòng code minh họa. Để các bạn dễ hình dung.

Đơn nhiên cũng không dễ dàng ngày một ngày hai mà học hết được.

Học Tập Là Một Con Đường Dài Vô Tận

Nó sẽ nuốt các bạn vô số thời gian nhưng bù lại khi đã biết thì mọi thứ thật là tuyệt.

1console.log("Hồ Quang Trí");

Nếu có ai nói bạn học lập trình trong vòng 3 đến 6 tháng thì mình xin nói thật không bao giờ có chuyện đó nhé.

Chúc các bạn thành công.

Chân trang

phone-toan-phat.png

0353210168

address-toan-phat.png

Việt Nam